Διαθέτουμε μια τεχνολογία που καταπολεμά τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η υπερθερμία λειτουργεί σε αρμονία με την φυσική νοημοσύνη του σώματος. Αυτό μετατρέπει την υπερθερμία σε ένα ανώδυνο και αποτελεσματικό συστατικό της ολιστικής αντικαρκινικής θεραπείας.
περθερμία λειτουργεί σε αρμονία με την φυσική νοημοσύνη του σώματος. Αυτό μετατρέπει την υπερθερμία σε ένα ανώδυνο και αποτελεσματικό συστατικό της ολιστικής αντικαρκινικής θεραπείας.

Η θεραπευτική δύναμη του πυρετού στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Η τοπική υπερθερμία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο ελεγχόμενος, τοπικά περιορισμένος πυρετός. Δυο μη-επεμβατικά ηλεκτρόδια αυξάνουν την θερμοκρασία στις περιοχές του όγκου. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγουν θερμοκρασία άνω των 40° Κελσίου προκαλώντας την δόνηση των μορίων νερού στο σώμα και την θέρμανση του ιστού.

Η θεραπευτική δύναμη του πυρετού στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Η υπερθερμία είναι το ενισχυτικό της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας.

Η ροή του αίματος και η παροχή οξυγόνου στον όγκο διεγείρονται σημαντικά από την εφαρμοζόμενη θερμότητα. Τα κυτταροστατικά φάρμακα μπορούν να διανεμηθούν καλύτερα και να απορροφηθούν ευκολότερα από τα καρκινικά κύτταρα. Και η ακτινοβολία είναι επίσης πιο αποτελεσματική, καθώς ο ιστός του όγκου έχει ήδη γίνει πιο ευαίσθητος λόγω της θερμότητας.

Τα καρκινικά κύτταρα είναι ευαίσθητα στη θερμότητα. Συχνά, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στον καρκινικό ιστό λειτουργεί μάλλον ανεπαρκώς. Έτσι, θερμοκρασίες γύρω στους 43°C επιτυγχάνονται επιλεκτικά και στον όγκο. Με διάρκεια δράσης μία ώρα, οι θερμοκρασίες αυτές μπορούν ήδη να καταπολεμήσουν τον όγκο από μόνες τους.

Η υπερθερμία είναι το ενισχυτικό της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας.
Η φυσική νοημοσύνη του σώματος.

Η φυσική νοημοσύνη του σώματος.

Υπό την παρουσία υψηλότερων θερμοκρασιών, ο οργανισμός επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες του και ενισχύει την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος. Με μεγάλη προσοχή. Σε αρμονία με την φύση.
Τα καρκινικά κύτταρα είναι ευαίσθητα στην θερμότητα. Ανταποκρίνονται με πρωτεΐνες θερμικού σοκ, π.χ. πρωτεϊνικές ουσίες που καλούν τα φονικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να επιτεθούν στον όγκο μόλις φθάσουν στην κυτταρική μεμβράνη.
Το ανοσοποιητικό σύστημα φαίνεται ότι διατηρεί στην μνήμη του την εμφάνιση του όγκου. Σύμφωνα με σύγχρονες υποθέσεις εργασίας η μνήμη των ανοσολογικών κυττάρων προλαμβάνει νέες μεταστάσεις. Η τέλεια συνέργεια.

Υπερθερμία. Για ειδικές περιπτώσεις.

Η θεραπεία υπερθερμίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που η κυκλοφορία και η οξυγόνωση στον ιστό του όγκου είναι ήδη ανεπαρκείς, δηλ. σε περίπτωση υποξίας ή σε περιπτώσεις που η ακτινοθεραπεία χρίζει αποτελεσματικής ενίσχυσης προκειμένου να χορηγηθεί σε μικρές δόσεις για να προστατεύσει τον περιβάλλοντα ιστό.
Ακόμα και περιπτώσεις επιδείνωσης, η υπερθερμία αποτελεί έναν χρήσιμο και σημαντικό συνεργάτη καθώς οι περιοχές του σώματος που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε ακτινοβολία είναι ήδη προσβεβλημένες.
Κατά το παρελθόν είχε αναληφθεί ένας μεγάλος αριθμός μελετών και ερευνητικών έργων πάνω στην υπερθερμία. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Οι ογκολόγοι και οι ακτινολόγοι χρησιμοποιούν, όπως είναι φυσικό, την υπερθερμία περισσότερο ως ένα συμπληρωματικό συστατικό σχετικό με τις γενικές αρχές της αντικαρκινικής θεραπείας. Φυσική ίαση. Ανώδυνα και αποτελεσματικά.

Υπερθερμία. Για ειδικές περιπτώσεις.

operated by:
Interstar Service sro
Hermann-Hollerith-Str. 11 a
52249 Eschweiler
Deutschland

+49 (0)176 57 88 4005

Celsius42 Korea LTD
GunpoIT-Valley, A 3102-1, 17, Gosan-ro 148 Beon-gil,
Gunpo-city, Gyunggi-do,
South Korea

+82 (0)31-360-7622